Save-the-date: 21 december om 16u verwachten we jullie in de kleuterschool voor ons kerstfeest!

GIMME heeft dit schooljaar een smartphone-app ontworpen. Test de app zeker eens uit! Je kan hem downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

Lichtjeswandeling op donderdag 21 december
GBS Wauterbos legt de rode loper!
Een school waar iedereen een ster is!
Sint-opdrachten... Gelukt of niet gelukt?
De kinderen moesten raden of de juffen en meesters waren geslaagd in de opdrachten die ze van de Sint en zijn Pieten hadden gekregen. De leerlingen van de winnende klas mochten de Pieten dan helpen met het uitdelen van de pakjes.

Komende activiteiten

13 dec 2017
01:00PM - 04:00PM
Dans & beweging 1-2AB
18 dec 2017
09:30AM - 12:00PM
Film in de Meent 3-4AB
19 dec 2017
09:30AM - 12:00PM
Film in de Meent 5-6AB
19 dec 2017
03:30PM - 07:00PM
Oudercontact 2-3-4-5-6AB
20 dec 2017
10:00AM - 12:00PM
Film in de Meent 3-4-5-6-7-8KK

De klassen van de kleuterschool

Onze school is een neutrale school waar kinderen van alle ras, taal, religie… welkom zijn!

Onze school tracht een school te zijn waar welbevinden en betrokkenheid van alle partijen erg belangrijk is!

Het is voor ons belangrijk dat een kind zich goed voelt op school op alle gebied. Het is ook belangrijk dat de ouders zich welkom voelen in de school van hun kind. Tenslotte dienen ook de leerkrachten, de toezichtsters en het onderhoudspersoneel zich goed te voelen op onze school!

Daaraan willen we met z’n allen keihard werken.

Hieronder kunt u enkele punten lezen waarin onze school zich profileert.

  • In de onthaalklas proberen we dan ook om de klasgrootte zo klein mogelijk te houden. We starten dan ook met zeer kleine onthaalklassen.  Een maximum van 22 kleuters wordt strikt nageleefd!
  • Onze school is een school die onze kinderen een waaier aan creatieve activiteiten aanbiedt waarbij het muzische aspect ruimschoots aan bod komt.
  • Tevens is onze school een sportieve school. We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich op een sportieve manier kunnen uitleven.
  • We gaan wekelijks met alle leerlingen vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar zwemmen. In de derde kleuterklas is dit uiteraard watergewenning.
  • Tijdens de middag organiseert de school allerlei sportieve activiteiten. Op woensdagnamiddag neemt onze school deel aan alle activiteiten van SVS.
  • Vanaf het eerste leerjaar organiseert de school taalinitiatie Frans. Vanaf het derde leerjaar krijgen de leerlingen 3 lestijden Frans per week; vanaf het vijfde leerjaar krijgen zij 4 lestijden Frans per week. Deze lessen worden gegeven door Native -Speakers.
  • Onze school profileert zich ook als een zorgzame school. Een team van ervaren leerkrachten waakt over de zorg aan alle leerlingen wat ook hun mogelijkheden zijn.

Hieronder kan u de verder uitgewerkte versie van onze visie downloaden.

De klassen van de lagere school