Inschrijvingen schooljaar 2018 - 2019: Op maandag 5 maart (om 8u) starten de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar. Meer info vindt u HIER.

GIMME heeft dit schooljaar een smartphone-app ontworpen. Test de app zeker eens uit! Je kan hem downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

Toneel van het derde leerjaar: Griezeldrop Wauterbos!
De steracteurs van het derde leerjaar hebben een topprestatie neergezet. Bekijk hier het toneelstuk opnieuw.
Nieuw jaar, nieuwe directie! Welkom juf Sofie!
Juf Sofie is nog maar net in de bloemetjes gezet en ze is al volop aan het werk om er een fantastisch schooljaar van te maken...
GBS Wauterbos legt de rode loper!
Een school waar iedereen een ster is!

Komende activiteiten

19 mrt 2018
Bosklassen 5AB
19 mrt 2018
Bosklassen 5AB
19 mrt 2018
Bosklassen 5AB
19 mrt 2018
Bosklassen 5AB
26 mrt 2018
Meester op de fiets 3-4-5-6AB

De klassen van de kleuterschool

Onze school is een neutrale school waar kinderen van alle ras, taal, religie… welkom zijn!

Onze school tracht een school te zijn waar welbevinden en betrokkenheid van alle partijen erg belangrijk is!

Het is voor ons belangrijk dat een kind zich goed voelt op school op alle gebied. Het is ook belangrijk dat de ouders zich welkom voelen in de school van hun kind. Tenslotte dienen ook de leerkrachten, de toezichtsters en het onderhoudspersoneel zich goed te voelen op onze school!

Daaraan willen we met z’n allen keihard werken.

Hieronder kunt u enkele punten lezen waarin onze school zich profileert.

  • In de onthaalklas proberen we dan ook om de klasgrootte zo klein mogelijk te houden. We starten dan ook met zeer kleine onthaalklassen.  Een maximum van 22 kleuters wordt strikt nageleefd!
  • Onze school is een school die onze kinderen een waaier aan creatieve activiteiten aanbiedt waarbij het muzische aspect ruimschoots aan bod komt.
  • Tevens is onze school een sportieve school. We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich op een sportieve manier kunnen uitleven.
  • We gaan wekelijks met alle leerlingen vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar zwemmen. In de derde kleuterklas is dit uiteraard watergewenning.
  • Tijdens de middag organiseert de school allerlei sportieve activiteiten. Op woensdagnamiddag neemt onze school deel aan alle activiteiten van SVS.
  • Vanaf het eerste leerjaar organiseert de school taalinitiatie Frans. Vanaf het derde leerjaar krijgen de leerlingen 3 lestijden Frans per week; vanaf het vijfde leerjaar krijgen zij 4 lestijden Frans per week. Deze lessen worden gegeven door Native -Speakers.
  • Onze school profileert zich ook als een zorgzame school. Een team van ervaren leerkrachten waakt over de zorg aan alle leerlingen wat ook hun mogelijkheden zijn.

Hieronder kan u de verder uitgewerkte versie van onze visie downloaden.

De klassen van de lagere school