Digitaal aanmelden en inschrijven?

MEER INFO vind je hier!

GBS Wauterbos legt de rode loper!
Een school waar iedereen een ster is!
Digitaal aanmelden en inschrijven?
Klik op de affiche voor meer info.

De klassen van de kleuterschool

Belangrijke brochures en documenten van onze school kan je downloaden door op een van onderstaande knoppen te drukken.

1) Info-brochure GBS Wauterbos 2017 - 2018

2) Schoolreglement GBS Wauterbos 2019 - 2020

3) Afsprakenboekje 2016 - 2017

4) Brochure kleuterschool

5) Presentatie infoavond eerste leerjaar

6) Info-brochure levensbeschouwelijke vakken

7) Privacyverklaring - leerlingen & ouders - 2018

De klassen van de lagere school